Bierhalle nv heeft veel tijd en aandacht besteed aan de website.
Alle informatie (teksten, beelden, links) op de website zijn steeds informatief. Ondanks het feit dat Bierhalle nv als eigenaar van de site, deze dagelijks controleert, is het steeds mogelijk dat er foutieve informatie, verkeerde producten worden voorgesteld of aangeboden. Bierhalle nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze eventuele fouten of mogelijks foutieve voorstellingen. Deze onvolkomendheden zullen door Bierhalle nv zo spoedig mogelijk worden hersteld, zonder dat hiervoor aansprakelijkheid kan opgenomen worden.

Alle foto's en informatie die wordt verschaft op de website is auteursrechtelijk en intellectueelrechtelijk beschermd.
Het is dan ook strikt verboden deze informatie of foto's te gebruiken zonder schriftelijke goedkeuring van Bierhalle nv.
Laden
Laden