PRIVACY POLICY BIERHALLE NV

25 mei 2018

Onder Bierhalle NV worden verstaan Bierhalle NV en de aan haar gelieerde ondernemingen. Bierhalle NV behoudt zich het recht voor om eenzijdig, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Raadpleeg daarom onderhavige Privacy Policy regelmatig. Voor meer informatie kunt u ons tijdens de kantooruren bereiken op het nummer 09/230.88.44 of via info@bierhalle.be

I. Algemeen

Uw privacy is voor Bierhalle NV van het allergrootste belang. Daarom stellen wij ook alles in het werk om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Daarom garandeert Bierhalle dat:

 • Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde interne database. Uw gegevens worden met andere woorden niet op een cloud geplaatst, hetgeen ons in staat stelt om uw persoonlijke data nog beter te beschermen.

 • Uw gegevens niet gedeeld worden met derden, ook niet voor commerciële doeleinden.

 • Uw gegevens door Bierhalle NV niet onderworpen worden aan automatische data-mining door eender welk daartoe bestemd systeem.

II. Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

Wanneer u bij ons a) een offerte aanvraagt, b) om inlichtingen verzoekt of c) een order plaatst (via de fysieke vestiging of via de webshop), dan hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij gebruiken deze gegevens resp. om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

III. Wat willen wij graag van u weten en waarom?

3.1 Voor- achternaam

Wij weten graag hoe u heet. Dit om u in eerste instantie de service aan te bieden die u verwacht – en verdient. In tweede instantie hebben wij deze gegevens vanzelfsprekend nodig om u te kunnen registreren indien u een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst, zowel via de fysieke vestiging (ter plekke, via mail of telefonisch) als via de webshop.

Voor een aankoop in de winkel hebben wij uw naam niet nodig - maar wij maken uiteraard graag kennis met u indien u op de hoogte wenst te blijven van promoties en ander nieuws vanuit Bierhalle NV.

3.2 Adres en woonplaats

 • Indien u een offerte (vrijblijvend en op eenvoudig verzoek) aanvraagt, hebben wij niet meteen uw adres nodig. Indien u zou wensen dat Bierhalle NV de artikelen in diezelfde offerte levert, dan hebben wij een leverings-adres nodig (hetwelk het persoonlijk adres kan uitmaken), dit teneinde de juiste kost te bereken voor het transport.

 • Indien u een bestelling plaatst via de fysieke vestiging (ter plekke, via mail of telefonisch):

 • voor afhaling en u wenst de bestelling niet op factuur, dan hebben wij uw adres en woonplaats niet nodig. In het geval u daarentegen wél de bestelling op factuur wenst, dan vragen wij u vriendelijk uw adres en woonplaats met ons mee te delen.

 • voor levering hebben wij vanzelfsprekend het leveringsadres nodig (hetwelk het persoonlijk adres kan uitmaken). Wij – evenals u ongetwijfeld – willen natuurlijk dat de bestelling op de juiste plek terechtkomt. De voorschriften inzake de facturatie zijn dezelfde als hierboven.

 • Indien u een bestelling wenst te plaatsen via de webshop dient u een account aan te maken. Eén van de verplichte in-te-vullen velden zal uw adres zijn vooraleer u kunt overgaan tot een effectieve aankoop (ook in het geval u het/de artikel(en) wenst op te halen in de winkel).

3.3 Telefoonnummer

Wenst u een offerte aan te vragen of een bestelling te plaatsen (via de fysieke vestiging of via de webshop, hoewel vrijblijvend voor deze laatste), dan zullen wij naar uw telefoonnummer vragen. Wij hebben dit nodig om u zo goed mogelijk te kunnen helpen doorheen uw samenwerking met Bierhalle NV. Zo kunnen wij u kort contacteren om iets te verduidelijken in een aanvraag tot offerte, of simpelweg om te controleren of alles naar wens is geweest. U bijstaan op een professionele, correcte en vertrouwelijke manier is belangrijk voor ons en uzelf – daarom vragen wij naar uw telefoonnummer die deze aanpak toelaat.

3.4 IP-adres

Op internet kijken we mogelijk naar uw IP-adres. Zo onthouden wij uw voorkeuren om een optimale web-ervaring te kunnen bieden (voor meer hierover, zie: ‘4.5 Website en webshop).

3.5 E-mailadres

Wenst u een offerte aan te vragen of een bestelling te plaatsen (via de fysieke vestiging of via de webshop), dan zullen wij naar uw E-mailadres vragen. Wij hebben dit nodig om u de offerte en de eventuele orderbevestiging en daaropvolgende factuur door te sturen. Ook is het mogelijk dat u via dit E-mailadres nieuwsbrieven van Bierhalle NV doorgestuurd krijgt (uit dewelke u zich te allen tijde kan uitschrijven).

IV. Wij gebruiken uw gegevens ook voor het volgende:

4.1 Gepersonaliseerde service

Wanneer u een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst (via de fysieke vestiging of via de webshop), dan wordt een klantennummer aan u persoonlijk gekoppeld. Wees gerust, u bent voor ons niet zomaar een nummer, integendeel: wij vinden het uiterst belangrijk om u een zo goed mogelijke service te kunnen bieden. Door de opslag van uw gegevens mogelijk te maken kunnen wij u sneller en gerichter helpen.

4.2 Nieuwsbrieven

U kunt nieuwsbrieven en andere aanbiedingen zoals promoties van ons ontvangen. Indien u wenst dat uw gegevens worden geschrapt of indien u niet meer wenst op de hoogte te worden gebracht van de producten, promoties of evenementen waaraan u kan deelnemen, kunt u ons dit steeds melden via: info@bierhalle.be

4.3 Acties

Bierhalle NV organiseert regelmatig acties/wedstrijden. Indien u aan dergelijke deelgenomen heeft, dan kunnen wij contact met u opnemen en informeren wij u indien u gewonnen hebt.

4.4 Website en webshop

www.bierhalle.be en Bierhalle NV kunnen uw gegevens ook gebruiken voor het

verbeteren van de website. Deze heeft de mogelijkheid cookies (en andere technieken gecatalogeerd onder dezelfde noemer) te gebruiken. Dit zijn kleine bestandjes die geplaatst worden op het apparaat waarmee de website bezocht wordt. Hierdoor kunnen wij u beter van dienst zijn. Door gebruik te maken van de website stemt u hiermee in.

Bierhalle NV verbindt er zich toe om uw persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken voor:

 • I. de uitvoering van de overeenkomsten afgesloten via de website (en inherente webshop)

 • II. de optimalisatie, vereenvoudiging en goede werking van de website

De klant is zelf verantwoordelijk voor de veilige bewaring van zijn persoonlijke login-gegevens en paswoord. www.bierhalle nv en/of Bierhalle hebben geen toegang tot uw paswoord en kunnen aldus niet aansprakelijk gesteld worden voor het foutief gebruik van uw login-gegevens en/of paswoord.

4.5 Vordering gegevens

Onder omstandigheden kunnen wij gehouden worden persoonlijke gegevens door te geven aan de bevoegde instanties op grond van bevel.

V.De bewaring van uw gegevens

De bewaring van uw persoonlijke gegevens gebeurt volledig conform de vigerende wetgeving, met de GDPR-regelgeving (General Data Protection Regulation), uitgevaardigd door de Europese Unie en met ingang sedert 25 mei 2018, in acht genomen.

5.1 Bewaartermijnen

Uw personeelsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor de doeleinden zoals beschreven in dit document of zoals bepaald en/of toegelaten (ingeval dit mutueel opportuun is) in de vigerende wetgeving.

5.2 Grondslagen

Wij verwerken persoonlijke gegevens en dit op basis van volgende rechtmatige grondslagen:

 • De uitvoering van de overeenkomst

 • De uitdrukkelijke toestemming van de klant. Deze gegevens worden verkregen op niet-dubbelzinnige en duidelijke vraag van Bierhalle NV. Er worden enkel relevante gegevens verzameld die vereist zijn voor de correcte verwerking van de offerte-aanvraag, de bestelling (via de fysieke vestiging of via de webshop) of de telefonische/schriftelijke inlichting.

 • De wettelijke verplichtingen die op ons rusten

5.3 Beveiliging gegevens

Wij beloven niet enkel uw persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt te beschermen door er omzichtig mee om te springen, wij zorgen ook voor een vergaande beveiliging van de systemen waar deze data worden bewaard – dit op maar liefst 7 niveaus in totaal. Deze uitgebreide veiligheidsprocedures voorkomen onder meer dat onbevoegden toegang krijgen tot deze kostbare gegevens.

5.4 Derde partijen

Bierhalle NV werkt samen met derde partijen, zoals bijvoorbeeld Facebook. Voor meer informatie over hun privacy voorwaarden en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende partijen. Bierhalle NV kan op geen manier aansprakelijk gesteld worden voor de manier waarop deze partijen hun privacy-beleid ten uitvoer brengen.

5.5 Aanpassing van gegevens

U kan uw gegevens op elk moment via schriftelijke aanvraag opvragen, wijzigen, verbeteren of laten schrappen. Let op: dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kan maken van (een deel van) onze diensten.


Laden
Laden